Bekisten + betonneren

Terug naar overzicht
  • Plaatsen van de bekisting: (1) Traditioneel - (2) Doka/ Peri
  • Verstevigen van de bekisting
  • Gieten van het beton en zorgen voor een goede verdichting
  • Verwijderen van de bekisting