Bestrating

Terug naar overzicht

Aanleggen van verhardingen op terreinen, paden, opritten, parkings en straten:

  • Voorbereiding van de ondergrond: egaliseren van de ondergrond, uitgraven van de grond waar nodig, zorgen voor goede afwatering
  • Aanleg van funderingen, alle types
  • Plaatsen van bestrating: klinkers of tegels, betonneren